[Topic tham gia] Event - Tạo Topic Liền Tay Nhận Quà Ngay

Các bạn báo danh tại topic này theo mẫu:


Nick diễn đàn:
User ID: >>>Cách lấy User ID<<< (http://diendan.zing.vn/showthread.php/2718547-Cach-Lay-Ma-Userid.html)
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):
Tên nhân vật trong game:
ID Đăng Nhập Game:
Diễn đàn đăng bài:
Link:
Nick đăng tại diễn đàn đó:


Để biết chi tiết về Event vui lòng
>>>Click Here<<< (http://diendan.tuongquan.vn/showthread.php/3526099-Event-Tao-Topic-Lien-Tay-Nhan-Qua-Ngay-DTQ.html)

Lưu ý : Các bạn phải tạo topic ở các diễn đàn ngoài không được tạo trong diễn đàn Zing.

Thảo luận 1:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 2:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 3:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 4:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 5:

Nick diễn đàn: qweqwe2
User ID: 7058276
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): codebhl12
Tên nhân vật trong game: TieuTieuThien
ID Đăng Nhập Game: codebhl12
Diễn đàn đăng bài: Game4v
Link: http://game4v.com/threads/208157-dai-Tuong-Quan-sap-ra-mat?p=472439#post472439
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 6:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 7:

Nick diễn đàn: _GinToki_
Used ID: 5175126
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): flywithme101091
Tên nhân vật trong game: _GinToki_ hoặc Gintama
ID Đăng Nhập Game: gintama
Diễn đàn đăng bài: truongton.net
Link:http://truongton.net/forum/showthread.php?p=20506633#post20506633
Nick đăng tại diễn đàn đó: hanchanthien
http://nt0.upanh.com/b3.s32.d2/1e682e9d34c390aab82d1ba43cd8f2dd_52049750.untitled .png (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/9vf56kdubtl.htm)

Thảo luận 8:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 9:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 10:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 11:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 12:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 13:

Nick diễn đàn: Giá_Như_Chưa_Từng_Quen
Used ID: 7216680
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): codebhl12
Tên nhân vật trong game: 123456123
ID Đăng Nhập Game: codebhl12
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuong-quan-sap-ra-mat-gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: TieuThienSau

Thảo luận 14:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 15:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 16:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 17:

Nick diễn đàn:BNoNameA
Used ID: 7872256
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):ksnoname1
Tên nhân vật trong game:NoName
ID Đăng Nhập Game: ksnoname1
Diễn đàn đăng bài:http://game4v.com
Link:http://game4v.com/threads/206318-Game-Moi-dai-Tuong-Quan-Alpha-Test-ngay-15h-26-12?p=469466#post469466
Nick đăng tại diễn đàn đó:boybrosock1dt

Thảo luận 18:

Nick diễn đàn: boybienca
Used ID: 1143915
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): kub0yptit
Tên nhân vật trong game: Seaboy
ID Đăng Nhập Game: kub0yptit
Diễn đàn đăng bài: http://www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f379/dai-tuong-quan-mo-cua-alpha-test-tai-viet-nam-ngay-26-12-a-2431215.html#post15456146
Nick đăng tại diễn đàn đó:boybienca

Thảo luận 19:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 20:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 21:

Nick diễn đàn: rongbongtoi0
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 22:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 23:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 24:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 25:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:39 PM ----------

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 26:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 27:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 28:

Nick diễn đàn: •Pé Mèo•
User ID: 7655582
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): pemeoandy
Tên nhân vật trong game: alngkhtrung
ID Đăng Nhập Game: alngkhtrung
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuong-quan-sap-ra-mat-gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 29:

Nick diễn đàn: YoongNguyen
User ID:5113043
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):yoongnguyen10
Tên nhân vật trong game: Yoong
ID Đăng Nhập Game: yoongnguyen10
Diễn đàn đăng bài: tamquocchi.net
Link: http://forum.tamquocchi.net/showthread.php/1466-tuongquan-vn?p=24165#post24165
Nick đăng tại diễn đàn đó:yoongnguyen

http://nt5.upanh.com/b3.s34.d2/c304e70b86a63d746ff0c1ac22bb90e1_52079825.aaaaaaaa aaaaa.bmp (http://www.upanh.com/aaaaaaaaaaaaa_upanh/v/fvf80lbqele.htm)

Thảo luận 30:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 31:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 32:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 33:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 34:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 35:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 36:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 37:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 38:

Nick diễn đàn: ThinhNhoc123
Used ID: ThinhNhoc123
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):sdcutosd
Tên nhân vật trong game: ThinhTop
ID Đăng Nhập Game: sdcutosd
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1002208-Test-game-Dai-tuong-quan&p=22600955#post22600955
Nick đăng tại diễn đàn đó: mokoto146

Thảo luận 39:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 40:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 41:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 42:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 43:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 44:

Nick diễn đàn: M64885973
Used ID: 8230415
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): phongkun691991
Tên nhân vật trong game: PhOnGkun
ID Đăng Nhập Game: phongkun691991
Diễn đàn đăng bài: http://forum.longhotuong.com/forum.php
Link:http://forum.longhotuong.com/thread-1438-1-1.html#.UNp0c-Q-t5k
Nick đăng tại diễn đàn đó: TheforeS4

Thảo luận 45:

Nick diễn đàn: Cơn Gió
User ID: 5998986
ID nhận zing xu:
Tên nhân vật trong game:
ID Đăng Nhập Game:
Diễn đàn đăng bài: http://diendan.tik.vn
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó:

Thảo luận 46:

ThinhNhoc123;3813013768]Nick diễn đàn: ThinhNhoc123
Used ID: 8234311
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):sdcutosd
Tên nhân vật trong game: ThinhTop
ID Đăng Nhập Game: sdcutosd
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1002208-Test-game-Dai-tuong-quan&p=22600955#post22600955
Nick đăng tại diễn đàn đó: mokoto146

---------- Post added at 08:04 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------

ThinhNhoc123;3813013768]Nick diễn đàn: ThinhNhoc123
Used ID: 8234311
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):sdcutosd
Tên nhân vật trong game: ThinhTop
ID Đăng Nhập Game: sdcutosd
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1002208-Test-game-Dai-tuong-quan&p=22600955#post22600955
Nick đăng tại diễn đàn đó: mokoto146

Thảo luận 47:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 48:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 49:

Nick diễn đàn : Hoàng_Nguyệt_Anh
used ID: 3531340
ID nhận zing xu (nếu trúng thưởng): letuanh1994hn
tên nhân vật trong game: SUPER_KILLER
ID Đăng Nhập Game: letuanh1994hn
Diễn đàn đăng bài : http://tuoitredonganh.vn/diendan/forum.php
Link đăng bài diễn đàn đó: http://tuoitredonganh.vn/diendan/showthread.php?60821-TuongQuanVN-GAME-VNG-moi-toanh-day&p=492299#post492299

Thảo luận 50:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 51:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 52:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 53:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 54:

Nick diễn đàn: vitkutepro123
User ID: vitkutepro123
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):hangdinh1
Tên nhân vật trong game: VitPro123
ID Đăng Nhập Game: hangdinh1
Diễn đàn đăng bài: ign.vn
Link: http://ign.vn/threads/100163-Đã-có-thể-chơi-Đại-Tướng-Quân?p=675927
Nick đăng tại diễn đàn đó:

---------- Post added at 02:54 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------

[QUOTE=vitkutepro123;3813019374]Nick diễn đàn: vitkutepro123
User ID: vitkutepro123
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):hangdinh1
Tên nhân vật trong game: VitPro123
ID Đăng Nhập Game: hangdinh1
Diễn đàn đăng bài: ign.vn
Link: http://ign.vn/threads/100163-Đã-có-thể-chơi-Đại-Tướng-Quân?p=675927
Nick đăng tại diễn đàn đó:thachlatui1

---------- Post added at 02:55 PM ---------- Previous post was at 02:54 PM ----------

[QUOTE=vitkutepro123;3813019374]Nick diễn đàn: vitkutepro123
User ID: vitkutepro123
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):hangdinh1
Tên nhân vật trong game: VitPro123
ID Đăng Nhập Game: hangdinh1
Diễn đàn đăng bài: ign.vn
Link: http://ign.vn/threads/100163-Đã-có-thể-chơi-Đại-Tướng-Quân?p=675927
Nick đăng tại diễn đàn đó:thachlatui1

---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:55 PM ----------

Nick diễn đàn: vitkutepro123
User ID: vitkutepro123
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):hangdinh1
Tên nhân vật trong game: VitPro123
ID Đăng Nhập Game: hangdinh1
Diễn đàn đăng bài: ign.vn
Link: http://ign.vn/threads/100163-Đ%...3n?p=675927
Nick đăng tại diễn đàn đó: thachlatui1

Thảo luận 55:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 56:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 57:

Nick diễn đàn: Vô Tụ Đinh Hương
Used ID: 6428377
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): votudinhhuong
Tên nhân vật trong game: ShuChan
ID Đăng Nhập Game: votudinhhuong
Diễn đàn đăng bài: go.vn
Link:
http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1454334-Webgame-Dai-Tuong-Quan&p=23131588#post23131588
Nick đăng tại diễn đàn đó: mac_huong

http://nt3.upanh.com/b3.s34.d2/22ba6e34aec49b85997cd5039654520f_52042643.3.png

Thảo luận 58:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 59:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 60:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 61:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 62:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 63:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 64:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 65:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 66:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 67:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 68:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 69:

Nick diễn đàn:™¶hần™¶hoại
Used ID: 1115347
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): karma000
Tên nhân vật trong game: TiêuDao
ID Đăng Nhập Game:karma000
Diễn đàn đăng bài: i4vn.com/forum
Link: http://i4vn.com/forum/cac-webgame-khac/1377903-dai-tuong-quan-cong-bo-ngay-alpha-test.html#post2302735
Nick đăng tại diễn đàn đó: karma00
Hình ảnh :http://nt2.upanh.com/b5.s35.d2/6ed2c5d16e228bafe74dcb2cd011a5e9_52070222.2.png

Thảo luận 70:

Nick diễn đàn:tuanvpmi
Used ID:tuanvpmi
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):tuanvpmi
Tên nhân vật trong game:0730pm
ID Đăng Nhập Game:tuanvpmi
Diễn đàn đăng bài:www.vn-zoom.com
Link:http://www.vn-zoom.com/f361/webgame-chien-thuat-the-he-5-dai-tuong-quan-mo-sever-alphatest-tu-do-ngay-26-12-a-2431275.html#post15456539
Nick đăng tại diễn đàn đó: pekung07

Thảo luận 71:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 72:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 73:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

---------- Post added at 04:02 PM ---------- Previous post was at 04:01 PM ----------

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 74:

Nick diễn đàn: ♥JunPei
User ID: 5067126
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): ngochitam1234567
Tên nhân vật trong game: ♥JunPei
ID Đăng Nhập Game: arita110
Diễn đàn đăng bài: diễn đàn zing
Link: http://diendan.tuongquan.vn/showthread.php/3545680-Han.html?p=3813042541#post3813042541
Nick đăng tại diễn đàn đó: ♥JunPei

Thảo luận 75:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 76:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 77:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 78:

bài trên ghi sai nick diễn đàn cho mình sửa lại ^^
Nick diễn đàn: VnJenz
Used ID: 5058348
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): VnJuns
Tên nhân vật trong game: HoảVôSong
ID Đăng Nhập Game: VnJuns
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1001831-Dai-Tuong-Quan-cong-bo-ngay-Alpha-Test
Nick đăng tại diễn đàn đó: kaiba-card

Thảo luận 79:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 80:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 81:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 82:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 83:

Nick diễn đàn: 小宝贝
Used ID: 8230452
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): vuvan201094
Tên nhân vật trong game: BảoBối
ID Đăng Nhập Game: tieubaoboi_2010
Diễn đàn đăng bài: http://game4v.com
Link: http://game4v.com/threads/206227-Game-chien-thuat-the-he-thu-5-dai-Tuong-Quan?p=469312#post469312
Nick đăng tại diễn đàn đó: secretlove

Thảo luận 84:

Nick diễn đàn: loik36
Used ID: 1502049
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): loik36
Tên nhân vật trong game: MinhLoi
ID Đăng Nhập Game: loik36
Diễn đàn đăng bài: dienan.zing.vn
Link: http: diendan.loanthe.com.vn/showthread.php/3532836-Dai-Tuong-Quan-Wed-Game-Chien-Thuat-The-He-Thu-Nam.html
Nick đăng tại diễn đàn đó: Loạn Thế 92

Thảo luận 85:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 86:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 87:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 88:

Nick diễn đàn: ♥HânNhi
User ID: 5067126
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): arita110
Tên nhân vật trong game: ♥HânNhi
ID Đăng Nhập Game: arita110
Diễn đàn đăng bài: diễn đàn zing
Link: http://diendan.tuongquan.vn/showthread.php/3544728-Trieu-Van.html?p=3813040352#post3813040352
Nick đăng tại diễn đàn đó: ♥HânNhỉ

Thảo luận 89:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 90:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 91:

ThinhNhoc123;3813013768]Nick diễn đàn: ThinhNhoc123
Used ID: 8234311
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):sdcutosd
Tên nhân vật trong game: ThinhTop
ID Đăng Nhập Game: sdcutosd
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1002208-Test-game-Dai-tuong-quan&p=22600955#post22600955
Nick đăng tại diễn đàn đó: mokoto146

Thảo luận 92:

Nick diễn đàn: TeamSky
Used ID: 7293313
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): hunggamevn95
Tên nhân vật trong game: VănHưng
ID Đăng Nhập Game: hunggamevn95
Diễn đàn đăng bài: diendan.zing.vn
Link: http://diendan.zing.vn/showthread.ph...post3813008935
Nick đăng tại diễn đàn đó: TeamSky
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307558_125687897595242_731044303_n.jpg

Thảo luận 93:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 94:

Nick diễn đàn: ___PSN___
Used ID: 6821774
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): kekonepiece
Tên nhân vật trong game: TuyetKien
ID Đăng Nhập Game: kekonepiece
Diễn đàn đăng bài: http://diendan.tik.vn
Link: http: http://diendan.tik.vn/showthread.php/18134-Dai-Tuong-QUan-alphatest.html?p=86665#post86665
Nick đăng tại diễn đàn đó: Sinbadbui

Thảo luận 95:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 96:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 97:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 98:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 99:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 100:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 101:

Nick diễn đàn: Giọt Nước Mắt Rơi
Used ID: 5292947
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): khohieu555
Tên nhân vật trong game: khohieu555
ID Đăng Nhập Game: khohieu555
Diễn đàn đăng bài: game4v.com
Link: http://game4v.com/threads/206209-dai-Tuong-Quan-ra-mat-trang-Teaser?p=469264
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 102:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 103:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 104:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 105:

Nick diễn đàn: lytupro
Used ID: M712600623
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): lytupro
Tên nhân vật trong game: tinhtoioi
ID Đăng Nhập Game: lytupro
Diễn đàn đăng bài: vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f361/game-online-dang-choi-cuoi-nam-2012-a-2391381-4.html#post15458842
Nick đăng tại diễn đàn đó: lytupro

Thảo luận 106:

Nick diễn đàn: Ma Rồng
Used ID:
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): congavn012345678
Tên nhân vật trong game: Đời Ngông
ID Đăng Nhập Game: congavn0123455678
Diễn đàn đăng bài:tamquoctruyenky.com
Link: http://diendan.tamquoctruyenky.com/showthread.php?p=1691883#post1691883
Nick đăng tại diễn đàn đó: MissYouCrazy
http://nt0.upanh.com/b2.s34.d4/ffe3b3bca67998ef4011f17fb7a59516_52050840.nhchupma nhinh20121226143036.700x0.png

Thảo luận 107:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 108:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 109:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 110:

Nick diễn đàn: chodop3
Used ID: 8235725
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): chodop99
Tên nhân vật trong game: ThịnhVanLong
ID Đăng Nhập Game: chodop99
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1002587-Dai-tuong-quan-chinh-thuc-Anpha-Test&p=22605329#post22605329
Nick đăng tại diễn đàn đó: hamdsomeka

Thảo luận 111:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 112:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 113:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 114:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 115:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 116:

Nick diễn đàn:first.my_love
Used ID:»¶v¶ê Ğąู́i«
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):kidzee001
Tên nhân vật trong game:NgocNhi
ID Đăng Nhập Game:kidzee001
Diễn đàn đăng bài:www.vn-zoom.com
Link:http://www.vn-zoom.com/f361/hot-dai-tuong-quan-mo-cua-alpha-test-tai-viet-nam-ngay-26-12-a-2431540.html#post15459036
Nick đăng tại diễn đàn đó: no2superstar

Thảo luận 117:

Nick diễn đàn: m4m3od3n
Used ID: 750553
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): m4m3od3n
Tên nhân vật trong game: p3xjnh18
ID Đăng Nhập Game: m4m3od3n
Diễn đàn đăng bài: game8.vn
Link: http://game8.vn/threads/97411-Đại-Tướng-Quân-công-bố-ngày-Alpha-Test?p=1010576
Nick đăng tại diễn đàn đó: mameoden

Thảo luận 118:

Nick diễn đàn: _NoPromise_
Used ID: crazybaby16390
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): crazybaby16390
Tên nhân vật trong game: CrazyBaby
ID Đăng Nhập Game: crazybaby16390
Diễn đàn đăng bài: gamelandvn.com
Link: http://diendan.gamelandvn.com/f113/t41884-game-chien-thuat-he-thu-5-dai-tuong-quan/#post108169
Nick đăng tại diễn đàn đó: crazybaby1603

Thảo luận 119:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 120:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 121:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 122:

Nick diễn đàn: luwcj2
User ID:8235204
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):hades20140
Tên nhân vật trong game: HuyếtLệ
ID Đăng Nhập Game: hades20140
Diễn đàn đăng bài: http://www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f379/game-dai-tuong-quan-2433620.html#post15480877
Nick đăng tại diễn đàn đó:luwcj1

Thảo luận 123:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 124:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 125:

Nick diễn đàn: dragon24887
User ID: 904706
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): dragon24887
Tên nhân vật trong game: dragon24887
ID Đăng Nhập Game: dragon24887
Diễn đàn đăng bài: Game4v
Link: http://game4v.com/threads/207438-dai-Tuong-quan-bom-tan-cuoi-nam?p=471243#post471243
Nick đăng tại diễn đàn đó: dragon24887

Thảo luận 126:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 127:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 128:

Nick diễn đàn: xtonyx1x
Used ID: luvpucon
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): luvpucon
Tên nhân vật trong game: zZztonyzZz
ID Đăng Nhập Game: luvpucon
Diễn đàn đăng bài: viettype.net
Link: Link (http://viettype.net/showthread.php?1468-Đại-Tướng-Quân-Wed-Game-Chiến-Thuật-Thế-Hệ-Thứ-Năm&p=1510#post1510)
Nick đăng tại diễn đàn đó: zZztonyzZz

Thảo luận 129:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 130:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 131:

Nick diễn đàn: TeamSky
Used ID: hunggamevn95
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): hunggamevn95
Tên nhân vật trong game: Văn Hưng
ID Đăng Nhập Game: hunggamevn95
Diễn đàn đăng bài: diendan.zing.vn
Link: http://diendan.zing.vn/showthread.php/3533297-Dai-Tuong-Quan-Wed-Game-Chien-Thuat-The-He-Thu-Nam.html?p=3813008935#post3813008935
Nick đăng tại diễn đàn đó: TeamSky

http://diendan.zing.vn/showthread.php/3533297-Dai-Tuong-Quan-Wed-Game-Chien-Thuat-The-He-Thu-Nam.html?p=3813008935#post3813008935

Thảo luận 132:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 133:

Nick diễn đàn: DarkDevilQK
User ID: 6084371
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): kequaidi2311
Tên nhân vật trong game: ÁnhNhi
ID Đăng Nhập Game: kequaidi2311
Diễn đàn đăng bài: http://fgt.vnexpress.net/index.php
Link: http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?t=750816
Nick đăng tại diễn đàn đó: mrbaumrbi

Thảo luận 134:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 135:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 136:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 137:

Nick diễn đàn: ♥JunPei
User ID: 5067126
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): ngochitam1234567
Tên nhân vật trong game: ♥JunPei
ID Đăng Nhập Game: arita110
Diễn đàn đăng bài: diễn đàn zing
Link: http://diendan.tuongquan.vn/showthre...post3813042541
Nick đăng tại diễn đàn đó: ♥JunPei

Thảo luận 138:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 139:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 140:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 141:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 142:

Nick diễn đàn: TrươngPhiPK
Used ID: quangkhai24031990
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): quangkhai24031990
Tên nhân vật trong game: HạngVôHận
ID Đăng Nhập Game: quangkhai24031990
Diễn đàn đăng bài: http://www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f379/dai-tuong-quan-mo-cua-alpha-test-tai-viet-nam-ngay-26-12-a-2431215.html#post15456146
Nick đăng tại diễn đàn đó:boybienca

Thảo luận 143:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 144:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 145:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 146:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 147:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 148:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 149:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 150:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 151:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 152:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 153:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 154:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 155:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

---------- Post added at 08:43 PM ---------- Previous post was at 08:42 PM ----------

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 156:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 157:

Nick diễn đàn: Hoàng_Nguyệt_Anh
Used ID: 3531340
ID nhận zing xu ( Nếu trúng thưởng ) : letuanh1994hn
Tên nhân vật trong game: LIKE_KILLER
ID Đăng Nhập Game : letuanh1994hn
Diễn đàn đăng bài :http://tuoitredonganh.vn/diendan/forum.php
Link: http://tuoitredonganh.vn/diendan/showthread.php?60821-TuongQuanVN-GAME-VNG-moi-toanh-day&p=492299#post492299
Nick đăng tại diễn đàn đó : letuanh1994hn
Ảnh :

Thảo luận 158:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 159:

Nick diễn đàn:Gà Nông Thôn
Used ID: 8189774
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):beanlove123456
Tên nhân vật trong game: Vua Gà
ID Đăng Nhập Game: beanlove123456
Diễn đàn đăng bài: Gamvietboom
Link: http://forum.vietboom.com/showthread.php?t=169001&p=714337#post714337
Nick đăng tại diễn đàn đó: beanlove
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/26/10/03/1356491034402437_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/guncavic/571520446)

Thảo luận 160:

Nick diễn đàn: kUlzHo
Used ID: 7572803
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): kulzho
Tên nhân vật trong game: kUlzHo
ID Đăng Nhập Game:
Diễn đàn đăng bài: GameLandVN
Link: http://diendan.gamelandvn.com/f41/t41911-da-co-choi-dai-tuong-quan/#post108718
Nick đăng tại diễn đàn đó: By Hâm

Thảo luận 161:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 162:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 163:

Đổi lại cái used id nha: 5448323
MÌnh post thứ 17 đó nhầm cái used id thôi.
Nick diễn đàn: wachdaihiep1992
Used ID:3531340
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):wachdaihiep1992
Tên nhân vật trong game: Phá Hoàng
ID Đăng Nhập Game: wachdaihiep1992
Diễn đàn đăng bài:vn-zoom.com
Link:http://www.vn-zoom.com/f361/game-dai-tuong-quan-2431298.html#post15456696
Nick đăng tại diễn đàn đó: wachdaihiep2

Thảo luận 164:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 165:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 166:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 167:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 168:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 169:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 170:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 171:

Nick diễn đàn: Vô Vi Nhân
Used ID: vohinhphienanh
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): vohinhphienanh
Tên nhân vật trong game: Tư Mã Tín
ID Đăng Nhập Game: vohinhphienanh
Diễn đàn đăng bài: Game4v.com
Link:http://game4v.com/threads/206245-Game-chien-thuat-the-he-thu-5-dai-Tuong-Quan?p=469348#post469348
Nick đăng tại diễn đàn đó: vovinhan

Thảo luận 172:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 173:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 174:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 175:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 176:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 177:

Nick diễn đàn: †™Cerberus™†
Used ID: 6065712
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: kinggame.5forum.net
Link: http://kinggame.5forum.net/t132820-topic#1178738
Nick đăng tại diễn đàn đó: rongbongtoi

Thảo luận 178:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 179:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 180:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 181:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 182:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 183:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 184:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 185:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 186:

Nick diễn đàn: TCHung1509
Used ID: 3091780
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): star2709
Tên nhân vật trong game: OhHappyBread
ID Đăng Nhập Game: star2709
Diễn đàn đăng bài: www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f361/game-chien-thuat-thu-5-dai-tuong-quan-2431681.html
Nick đăng tại diễn đàn đó: HUNG1509


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/26/14/55/1356508552291594_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/star2709/572136131)

Thảo luận 187:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 188:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 189:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 190:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 191:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 192:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 193:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 194:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 195:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 196:

Nick diễn đàn: boom288
Used ID: 142894
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): boom288
Tên nhân vật trong game: TiemLong
ID Đăng Nhập Game: boom288
Diễn đàn đăng bài: http://game4v.com
Link: http://game4v.com/threads/206332-Tham-Gia-Game-dai-Tuong-Quan-Ngay?p=469502#post469502
Nick đăng tại diễn đàn đó: boom288

Thảo luận 197:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 198:

Nick diễn đàn:ChickendKjng
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 199:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 200:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 201:

Nick diễn đàn: Longmasaca
Used ID: 5837492
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): vandinhhieu000
Tên nhân vật trong game: ChuDu
ID Đăng Nhập Game: vandinhhieu000
Diễn đàn đăng bài: vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f379/dai-tuong-quan-bom-tan-cuoi-nam-2431094.html#post15455063
Nick đăng tại diễn đàn đó: anhlunss

Thảo luận 202:

Nick diễn đàn: nickgamev1
Used ID: 5058348
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): VnJuns
Tên nhân vật trong game: HoảVôSong
ID Đăng Nhập Game: VnJuns
Diễn đàn đăng bài: gamevn.com
Link: http://forum.gamevn.com/showthread.php?1001831-Dai-Tuong-Quan-cong-bo-ngay-Alpha-Test&p=22597846#post22597846
Nick đăng tại diễn đàn đó: kaiba-card

Thảo luận 203:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 204:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 205:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 206:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 207:

Nick diễn đàn: JadeAz
Used ID: 2849487
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): hung1991male
Tên nhân vật trong game: WISISM
ID Đăng Nhập Game: hung1991male
Diễn đàn đăng bài: tangthuvien.com
Link: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=16652520#post16652520
Nick đăng tại diễn đàn đó: thảo nguyên

Thảo luận 208:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 209:

Nick diễn đàn: nvmotou
User ID: 8224955
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): nvmotou2
Tên nhân vật trong game: Xiaode
ID Đăng Nhập Game: nvmotou2
Diễn đàn đăng bài: http://diendan.tuongquan.vn/showthread.php/3535417-chia-se-exp-pham-len-lv-30-trong-1-ngay-dau-tien-cho-anh-em-ne.html
Link:
Nick đăng tại diễn đàn đó: nvmotou101

Thảo luận 210:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 211:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 212:

Nick diễn đàn: JadeAz
Used ID: 2849487
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): hung1991male
Tên nhân vật trong game: WISISM
ID Đăng Nhập Game: hung1991male
Diễn đàn đăng bài: tangthuvien.com
Link: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=16652520#post16652520
Nick đăng tại diễn đàn đó: thảo nguyên

Thảo luận 213:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 214:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ----------

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 215:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 216:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 217:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

---------- Post added at 08:45 PM ---------- Previous post was at 08:44 PM ----------

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 218:

Nick diễn đàn: †Ngọc_Đao†
Used ID: 6743089
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): kekmemey
Tên nhân vật trong game: CanhThien
ID Đăng Nhập Game: kekmemey
Diễn đàn đăng bài: Truongton.net
Link: http: http://truongton.net/forum/showthread.php?p=20506657#post20506657
Nick đăng tại diễn đàn đó: Sinbadbui

Thảo luận 219:

Nick diễn đàn: MrToko
Used ID: 3303388
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): duongtoko
Tên nhân vật trong game: SmileToko
ID Đăng Nhập Game: duongtoko
Diễn đàn đăng bài: http://forum.buonchuyen.info/index.php
Link: http://forum.buonchuyen.info/showthread.php?299083-Dai-Tu-ng-Quan-Game-chien-thuat-the-he-thu-5-&p=1215424#post1215424
Nick đăng tại diễn đàn đó: duongtoko

Thảo luận 220:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 221:

Nick diễn đàn: dolamde
Used ID: dolamde
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): chimdep002
Tên nhân vật trong game: Chim_dep
ID Đăng Nhập Game: chimdep002
Diễn đàn đăng bài: http://www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f361/1-webgaem-hay-khong-the-bo-qua-2431361.html#post15457318
Nick đăng tại diễn đàn đó: longvit

Thảo luận 222:

Nick diễn đàn: wachdaihiep1992
Used ID:3531340
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):wachdaihiep1992
Tên nhân vật trong game: Phá Hoàng
ID Đăng Nhập Game: wachdaihiep1992
Diễn đàn đăng bài:vn-zoom.com
Link:http://www.vn-zoom.com/f361/game-dai-tuong-quan-2431298.html#post15456696
Nick đăng tại diễn đàn đó: wachdaihiep2

Thảo luận 223:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 224:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 225:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 226:

Nick diễn đàn: Diệp Tô
Used ID: 3596614
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): mafiavito
Tên nhân vật trong game: Diệp Tô
ID Đăng Nhập Game: mafiavito
Diễn đàn đăng bài: 4vn.eu
Link: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=809914#post809914
Nick đăng tại diễn đàn đó: thakduckute

Thảo luận 227:

Nick diễn đàn: Vạn An
User ID: 4891333
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): taynguyendie
Tên nhân vật trong game: NgọcTrúcLộ
ID Đăng Nhập Game: taynguyendie
Diễn đàn đăng bài:www.go.vn/diendan/
Link:http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1457172-Game-chien-thuat-the-he-thu-5-Dai-Tuong-Quan&p=23137155#post23137155
Nick đăng tại diễn đàn đó: thorium

Thảo luận 228:

Nick diễn đàn: M0vLove
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 229:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 230:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 231:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 232:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 233:

Nick diễn đàn: alngkhtrung1
Used ID: 4975547
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): alngkhtrung
Tên nhân vật trong game: alngkhtrung
ID Đăng Nhập Game: alngkhtrung
Diễn đàn đăng bài: http://www.vn-zoom.com
Link: http://www.vn-zoom.com/f147/web-chien-thuat-hay-ne-2431115.html#post15455400
Nick đăng tại diễn đàn đó: alngkhtrung

Thảo luận 234:

Nick diễn đàn: TrùmClone
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): archangel500
Tên nhân vật trong game: Archangel
ID Đăng Nhập Game: archangel500
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: Archangel

Thảo luận 235:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 236:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 237:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 238:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 239:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 240:

Nick diễn đàn: Chip Lang Thang
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 241:

Nick diễn đàn: subinend93
Used ID: 4718875
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): s2galatus123
Tên nhân vật trong game: s2galaxy
ID Đăng Nhập Game: s2galatus123
Diễn đàn đăng bài:gamethu.vnexpress.net
Link: http://game4v.com/threads/206209-dai...easer?p=469264 (http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?p=5838275#post5838275)
Nick đăng tại diễn đàn đó:makoto93

Thảo luận 242:

Nick diễn đàn: 123Thanh123
Used ID: 3646771
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): 2vitcon2
Tên nhân vật trong game: PiPi
ID Đăng Nhập Game: 2vitcon2
Diễn đàn đăng bài: http://forums.gamevn.com
Link: http://forums.gamevn.com/showthread.php?1001873-Webgame-chien-thuat-Dai-Tuong-Quan&p=22598076#post22598076
Nick đăng tại diễn đàn đó:ledinhthanhqt

Thảo luận 243:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 244:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau

Thảo luận 245:

Nick diễn đàn: litera peiria
User ID: 123456
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): peiria
Tên nhân vật trong game: lalala
ID Đăng Nhập Game: peiria
Diễn đàn đăng bài:
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó: peiria

Thảo luận 246:

Nick diễn đàn: Hoàng Vân
User ID: 5991202
ID nhận zing xu:
Tên nhân vật trong game:
ID Đăng Nhập Game:
Diễn đàn đăng bài: http://diendan.tik.vn
Link: http://diendan.tik.vn
Nick đăng tại diễn đàn đó:

Thảo luận 247:

Nick diễn đàn: ♥JunPei
User ID: 5067126
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): ngochitam1234567
Tên nhân vật trong game: ♥JunPei
ID Đăng Nhập Game: arita110
Diễn đàn đăng bài: diễn đàn zing
Link: http://diendan.tuongquan.vn/showthre...post3813042541
Nick đăng tại diễn đàn đó: ♥JunPei

Thảo luận 248:

Nick diễn đàn: TuyếtĐen
Used ID:676736
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng):thaonguyen640
Tên nhân vật trong game: GấuMisa
ID Đăng Nhập Game: thaonguyen640
Diễn đàn đăng bài:http://truongton.net/forum/
Link:http://truongton.net/forum/showthread.php?p=20479924#post20479924
Nick đăng tại diễn đàn đó: 0909978616
Hình ảnh bài viết:

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/27/09/22/1356574937777824_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thaonguyen640/573222935)

Thảo luận 249:

Nick diễn đàn: M69613129
User ID: 653373
ID nhận zing xu (Nếu trúng thưởng): tansang2850
Tên nhân vật trong game: DarkSe7en
ID Đăng Nhập Game: tansang2850
Diễn đàn đăng bài: http://gamenoob.net
Link: http://gamenoob.net/threads/dai-tuon...gamer-vn.3433/
Nick đăng tại diễn đàn đó: tinhyeu2mau
Tìm hiểu kỹ hơn về thang tại : http://www.vatgia.com/4990/thang.html
Tin khác :